Odstraňování sněhu a rampouchů

Neriskujte zborcení střechy, či pád sněhových bloků ze střechy. Včasným odstraněním sněhu se vyhnete případným škodám na majetu i zdravý kolemjdoucích. POZOR dle § 420 zákona č. 40/1964 Sb. je majitel nemovitosti povinen předcházet těmto situacím.